Kália sú dve poradenské centrá v mestách Senec a Trnava pre ženy a ich deti zážívajúce domáce náslie. Poradenské centrá predstavujú bezpečný priestor na riešenie náslia v partnerských vzťahoch.

Odborný personál tvorí tím sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí poskytujú podporu, pomoc a špecializované poradenské služby ženám a ich deťom zažívajúcim náslie.

Aké poradenské služby poskytujeme?

Všetky poskytované služby v rámci poradenských centier sú v súlade s Európskymi štandardmi Rady Európy.