Kália – poradenské centrá pre ženy zážívajúce náslie a ich deti je zameraný na rozšírenie a skvalitnenie poradenských služieb v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Našim cieľom je zabezpečiť pomoc, podporu a ochranu žien a ich detí pri riešení násilia zo strany manžela/partnera/otca a to prostredníctvom poskytovania špecializovaného poradenstva, aby dokázali začať žiť nezávislý život bez náslia.

 

Podenské centrá poskytujú poradenské služby ambulantnou, ale aj terénnou formou. Okrem osobného kontaktu poskytujú aj telefonické poradenstvo, alebo poradenstvo emailovou komunikáciou.