Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytovalo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt Kália – poradenské centrum pre ženy zažívajúce náslie a ich deti získal grant z Nórska v sume 458 848 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 68 827 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie a rozširovanie existujúcich sietí poskytovateľov sociálnych služieb – poradenských centier pre ženy a ich deti zažívajúce domáce náslie prostredníctvom poskytovania poradenských služieb (špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, manažment bezpečia, krízová intervencia, pomoc pri domáhaní sa práv a právom chránených záujmov, podporné služby pre deti – psychologická starostlivosť a špeciálno-pedagogická starostlivosť).

PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7000538/

Č. zmluvy: 3075/2022
Rezort: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
ID zmluvy: 7000538
Zverejnil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva na stiahnutie: Projektová zmluva

Dodatok č. 1/2022 (č. 4445/2022) k Projektovej zmluve č. 3075/2022 pre projekt DGV03021

https://crz.gov.sk/7428825-sk/44052022/

Č. dodatku: 4405/2022
Zverejnil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodatok na stiahnutie: Dodatok k projektovej zmluve

Dodatok č. 2/2023 k Projektovej zmluve č. 3075/2022 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

https://www.crz.gov.sk/8255391-sk/16862023/

Č. dodatku: 1686/2023
Zverejnil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodatok na stiahnutie: Dodatok k projektovej zmluve

Čavojský – právne služby

Stiahnúť zmluvu