Násilie páchané na ženách je na Slovensku veľmi závažným problémom, až pálčivým. V rámci Slovenska je domácemu násiliu vystavená každá piata žena. Väčšina násilných činnov sa deje doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.

Pozývame Vás na prednášku, kde Vám predstavíme nové poradenské centrá Kália pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti. Budeme hovoriť o identifikácii násilia a následnej pomoci.

Prednáška sa uskutoční v štvrtok 09.03.2023 o 17:00 hod. v meste Galanta v Rodinnom centre Babuľkovo. Prídite. Nebojte sa o tom hovoriť, pomoc existuje.