Záverečná konferencia k programu „Kália“ poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár.