Bezplatná NON STOP linka 0800 212 212 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie).

Kália2024-05-13T07:51:04+02:00

Program Kália

Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Program Kália

Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Aktuality

Go to Top